İletişim

facebook   images (1)   twitter logo
  
 
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜRLÜK SANTRAL
0312 705 55 00
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI
FAX 0312 705 55 99
e-posta athgm@aile.gov.tr
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ
FAX 0312 705 55 32
AİLE EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
FAX 0312 705 55 49
SOSYAL ARAŞTIRMA VE POLİTİKA GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
FAX 0312 705 56 21
GÖÇ, AFET VE ACİL DURUMLARDA PSİKOSOSYAL DESTEK DAİRE BAŞKANLIĞI
FAX 0312 705 55 49
İZLEME, DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
FAX 0312 705 56 26
SOSYAL İÇERME DAİRE BAŞKANLIĞI
FAX 0312 705 56 26
TOPLUM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
FAX 0312 705 55 23
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
FAX 0312 705 55 68