Dünya Mülteciler Günü

Dünyanın hemen her tarafında ortaya çıkan bu göç olgusundan en çok etkilenen ülkelerden biri de ülkemiz. Komşu ülke Suriye'de yaşanan insanlık dramı, ülkemizi 3 milyonun üzerindeki Suriyelinin göç hareketi ile karşı karşıya bırakmıştır.

Suriye’de iç savaşla başlayan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından “yakın tarihte görülen en büyük göç dalgası” olarak tanımlanan Suriye kriziyle insanlar, hızla yerlerinden edilmiştir.

Türkiye devleti ve vatandaşları olarak, ülkemize sığınmış olan ve daha sonra geçici koruma statüsü verilen Suriyelilere, insan onurunu gözetir bir yaklaşımla insani yaşam koşullarına erişimlerini sağlamak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Suriyelilerin yoğun yaşadığı İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, İzmir ve Bursa illerinde İl Müdürlüklerimiz tarafından hane ziyaretleri gerçekleştirildi ve ailelerin durumları üzerine görüşüldü. Ziyaretler esnasında hediyeler verildi. Bakanlığımız sosyal ve ekonomik desteği ile okula kazandırılan çocukların karne sevinci de paylaşıldı. Suriyeli aileler ve çocuklarının ziyaretten memnun kaldıkları dile getirildi.
Sonraki Sayfa: "Şartlı Eğitim Yardımı Programı kapsamında 31 Mayıs itibarıyla 56 bin 332 mülteci çocuğa 33 bin kart üzerinden 3 milyon 800 bin lira nakdi yardım ulaştırdık’’

Önceki Sayfa : “Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Müdahale Becerilerini Arttırma Hizmet İçi Eğitim Programı” Manisa'da Başladı